Vítejte

Můj hlavní přínos pro vás

Největší důraz kladu na kvalitu a profesionalitu, viz reference mých zákazníků.
Spolehlivost, kvalita, individuální přístup a přiměřená cena překladů a tlumočení jsou velkou předností.
Více než 15 let se věnuji tlumočení a překladům z a do německého jazyka.

Prohlubovat své jazykové znalosti se snažím nejen sebevzděláváním, ale i dalším studiem.

Nejčastěji překládám odborné technické texty jako např. manuály, katalogy, školení, nejrůznější potokoly atd.

hospodářské texty jako například firemní korespondenci, objednávky, reklamace atd.

texty nejrůznějšího obsahu jako například firemní prezentace, životopisy, interní řády a jiné

Nejčastěji tlumočím

technickou němčinu – při zaškolování pracovníků ve výrobě na výrobních linkách/strojích v Německu i v České republice

telefonicky vyřizuji objednávky materiálu i služeb, zajišťuji komunikaci s úřady v Německu a jiné

Co umím opravdu nejlépe

Nejčastěji překládám pro

velké i malé firmy především odborné technické texty jako např. manuály, katalogy, školicí podklady, nejrůznější protokoly. Také odbornou a obchodní dokumentaci a korespondenci. S většinou firem spolupracuji dlouhodobě.

soukromé osoby úřední korespondenci, životopisy, smlouvy atd.

Nejčastěji tlumočím pro

velké i malé firmy technickou němčinu – optimalizaci a školení, obsluhu a údržbu výrobních linek/strojů v Německu i v České republice. Jinak také různá obchodní jednání a porady, veletrhy v Německu.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Od roku 2003 spolupráce s:

- firmou GORA s.r.o
tlumočení obchodních jednání v Německu, překlady, emailová korepondence.

Od roku 2013 spolupráce s:

- firmou Zemědělské družstvo Haňovice, Plasty Mladeč
tlumočení a překlady – plastikářský průmysl

- firmou Zámečnictví Prostějov
tlumočení pro zákazníka v Berlíně

- jazykovou agenturou Uni Studies
tlumočení a překlady ve firmě Miele – v Česku i Německu, tlumočení ve firmě SSI Schäfer, tlumočení ve firmě Windmöller u. Hölscher.

- jazykovou agenturou Překlady a tlumočení s.r.o.
technické tlumočení a překlady ve firmě Brose v Německu, tlumočení ve firmě SSI Schäfer.

V roce 2013 spolupráce s:
- firmou AGROPELLETS s.r.o.
tlumočení technického školení.

V letech 2014–2015 spolupráce s:

- firmou Senior Felxonics
tlumočení při zaškolování zaměstnanců v Německu na nejrůznějších stojích během dvouletého přesunu výroby do Česka, tlumočení jednání mimo pracoviště, překlady veškerých manuálů, technických listů atd. ke všem převáženým stojů.

V roce 2015 spolupráce s:

- jazykovou agenturou PRO EDUCATION International s.r.o.
náročný překlad z oblasti lesnictví

V letech 2015–2016 spolupráce s:

- firmou Klásek Trading s.r.o.
tlumočení na světové výstavě hraček a pyrotechniky v Norimberku. Následné překlady emailové korespondence, poisek výrobků a pod.

- firmou ADC TE:
několikatýdenní technické tlumočení v Berlíně

V letech 2016–2017 spolupráce s:

- firmou Ferromatic Miraclon

(zakázková výroba speciálních vstřikovacích lisů) – technické tlumočení a překlady pro firmu v Malterdingen – práce v týmu tlumočníků – tlumočení mechaniky, elektriky a pneumatiky, tlumočení na poradách a překlady.

Od roku 2017 spolupráce s:

- firmou Windmöller und Hölscher
technické tlumočení ve výrobě, tlumočení školení, jednání, workshopů.