Překlady a ceník

Moje překladatelské služby

Zpracovávám obousměrné překlady němčina-čeština, u kterých není nutné razítko soudního překladatele.
Nejčastěji překládám technické texty. Dále také ekonomické, odborné i všeobecné texty.
Jsem ráda za zpětnou odezvu od svých zákazníků viz. reference.

Nejčastěji překládám:

technické texty: manuály, katalogy, výrobní postupy, výrobní protokoly

odborné texty: obchodní korespondenci, korespondenci s úřady

životopisy, smlouvy,resumé,fi­remní prezentace

Související služby

Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

Spolupracuji s rodilou mluvčí německého jazyka, která pro mě vyhotovuje korektury . Cena a doba vyhotovení korektury závisí na obsahu a rozsahu textu ke korektuře, je to tedy individuální.

Zajištění tisku ve více kusech  –

Mám možnost zajistit Vámi vybranou tiskovou technologii i způsob vazby.

Expresní překlad  –

překlad do několika hodin nebo do druhého dne

 

Ceník překladatelských služeb

položkakomentářcena

Překlad z/do němčiny - standardní*1 normostrana** 250 Kč

Odborný překlad z/do němčiny ***1 normostrana od 300 Kč

Expresní překlad z/do němčiny****1 normostrana 450 Kč

Poznámka

* ke standartním překladům nepatří terminologicky náročné překlady (např. technika, právo, atd.)
** 1 normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer.
*** odborný překlad - po posouzení zaslaného textu stanovím podle náročnosti textu konkrétní sazbu za normostranu. Tuto sazbu uvedu v cenové nabídce a zákazník ji potvrzením cenové nabídky akceptuje.
**** expresní překlad - překlad ještě týž den do několika hodin nebo případně do následujícího dne.

Konečná cena vždy závisí na konkrétní zakázce.
Na cenu má vliv velikost zakázky, odborná náročnost textu a požadavek na expresní překlad.
NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ MĚ KONTAKTOVAT A DOMLUVIT SE NA KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE!

Protože nejsem plátcem DPH, jsou mé ceny konečné. Také nejsem překladatelská agentura, proto mohu nabídnout nižší ceny.

V případě konkrétní poptávky zašlete, prosím, text k překladu a já vypracuji předběžnou kalkulaci ceny.