Obchodní podmínky

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Přijímám zakázky přes objednávkový formulář, email: krosina@seznam.cz nebo telefonicky: +420 777 105 414.

Pokud potřebujete překlad rychle, tak mne kontaktujte telefonicky na tel.: +420 777 105 414. Emailem následně upřesníme podstatné informace.

Jakmile vyhodnotím délku a náročnost textu nebo hodin tlumočení, zašlu Vám celkovou cenu. Cena se odvíjí od náročnosti překladu a termínu doručení kompletního překladu. Samozřejmě budu brát v úvahu také Vámi požadovaný termín doručení. Platby probíhají na fakturu bankovním převodem.

Obdobně postupujte v případě zájmu o tlumočení. Zde je potřebat sdělit termín, časový rozsah, téma a typ tlumočení.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Před samotnou objednávkou překladu textu nemusíte vědět, jak je dokument dlouhý, ani specifikovat tématickou oblast.
To je mým úkolem. Zhodnotím tedy délku dokumentu z překladatelského hlediska a podle konkrétního textu zjistím, o jakou oblast se jedná. Rozmyslete si prosím předběžný termín dodání a společně se dohodneme na termínu, který bude realizovatelný a zároveň Vám bude vyhovovat.

Velmi důležitá je také informace, zda existuje kontaktní osoba, která může v případě potřeby pomoci s cizojazyčnou a nebo odbornou terminologií, nebo poskytnout podpůrné materiály.

Moje kapacita

Maximálně přeložím 7 normostran za den

Maximálně tlumočím 10 hodin za den

Poznámka

Překlady běžně zpracovávám v rozsahu 7 normostran /NS/ za den (1NS = normovaná strana 30 řádků/60 úhozů). Počítá se přeložený, ne výchozí text. Do termínu zpracování překladů se nepočítají den převzetí a předání překladu. V ceně překladu je zahrnut: samotný překlad, přepis do počítače v žádaném formátu a doprava zpět žádanými nosiči (osobně, poštou, E-mailem, faxem ap.).

 

Složení mých zákazníků

Pro 2 stálé zákazníky překládám 30% svojí produkce

Pro 2 stálé zákazníky tlumočím 80% svojí produkce

Moji zákazníci pracují v oblastech:

Převážně soukromý sektor - velké i malé firmy, ale i jednotlivci. Ale i překladatelské agentury.